Over Monique

Het liefst ben ik betrokken bij de organisatie en communicatie van campagnes of programma’s met maatschappelijke betekenis  - daarin deed ik veel ervaring op. Bewustwordingscampagnes bijvoorbeeld, die mensen bewegen tot een andere aanpak op het gebied van voeding of leefstijl. Of de opzet van een netwerk waarin organisaties de krachten bundelen om een maatschappelijk vraagstuk aan te pakken. Ik houd ervan om zorgvuldig contacten op te bouwen met mensen. In een prettige en betrokken werksfeer is het fijn om samen te werken aan de gestelde doelen en ambities van het project.

Mijn hart gaat ook sneller kloppen van culturele projecten; de organisatie van festivals, workshops en exposities waar kunstuitingen de drager zijn voor ontmoeting tussen mensen. 

Als het project in grote lijnen staat, ben ik de spil van het projectteam. Ik fungeer als verbinder tussen betrokken partijen, organiseer inhoudelijke bijeenkomsten, onderhoud de inhoud en look&feel van de website, ontwikkel communicatiemiddelen en huur externe partijen in. Kortom, ik zorg ervoor dat het project met succes draait en goed zichtbaar is.

Als docent Frans verving ik enkele docenten in het voortgezet onderwijs, ook hier als freelancer. Het docentschap is communicatie op hoog niveau, zo heb ik ervaren. Het maakt dat ook het onderwijsveld (en de Franse taal!) me altijd blijft aantrekken.

Hoe anderen de samenwerking met mij (hebben) ervaren? Klik hier!